Deze school heeft een opleidingstak Horeca, waarvan studenten zullen worden betrokken en ingezet voor Keibewust033. MBO Amersfoort stelt docenten en tijd binnen het opleidingscurriculum beschikbaar voor het thema Voedselverspilling. Daar waar mogelijk zullen ook studenten van andere opleidingen van de school aan de slag gaan voor Keibewust middels praktijkopdrachten.


Bij Lot werken mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand samen met een begeleider van Careander. Zij heten je welkom van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Onze medewerkers helpen je graag met het maken van een keuze, het inschenken van je drankje of het klaarmaken van je lunch.


De Rabobank is in veel landen een belangrijke financier van bedrijven in de landbouw en voedselsector en wil als bank een bijdrage leveren aan het verbeteren van de wereldvoedselvoorziening. ‘Onze klanten hebben er profijt van dat we ons hiermee bezig houden. En als klanten hun rendement kunnen verbeteren, is dat ook goed voor ons als bank’. ‘En inefficiënt gebruik van grondstoffen heeft forse impact op het milieu en de stabiliteit van de voedselvoorziening.’


 
 
 
 
 

Het Lokaal in Amersfoort heeft heel veel ervaring in het duurzaam met voedsel omgaan. De organisatie stelt haar kennis hieromtrent graag ter beschikking van Keibewust033. Het betreft kennis omtrent inkoop, netwerk, HACCP, verwerking, logistiek etc.