Deze school heeft een opleidingstak Horeca, waarvan studenten zullen worden betrokken en ingezet voor Keibewust033. MBO Amersfoort stelt docenten en tijd binnen het opleidingscurriculum beschikbaar voor het thema Voedselverspilling. Daar waar mogelijk zullen ook studenten van andere opleidingen van de school aan de slag gaan voor Keibewust middels praktijkopdrachten.


 

Rolf van As is horeca ondernemer en eigenaar van 2 horecagelegenheden in de binnenstad van Amersfoort. Een medewerker uit zijn team is de bedenker van het concept Gastvrij Tafelen. Recent is Rolf gestart met het concept binnen zijn horeca gelegenheden.


De Rabobank is in veel landen een belangrijke financier van bedrijven in de landbouw en voedselsector en wil als bank een bijdrage leveren aan het verbeteren van de wereldvoedselvoorziening. ‘Onze klanten hebben er profijt van dat we ons hiermee bezig houden. En als klanten hun rendement kunnen verbeteren, is dat ook goed voor ons als bank’. ‘En inefficiënt gebruik van grondstoffen heeft forse impact op het milieu en de stabiliteit van de voedselvoorziening.’


 
 
 
 
 

Het Lokaal in Amersfoort heeft heel veel ervaring in het duurzaam met voedsel omgaan. De organisatie stelt haar kennis hieromtrent graag ter beschikking van Keibewust033. Het betreft kennis omtrent inkoop, netwerk, HACCP, verwerking, logistiek etc.