Deze school heeft een opleidingstak Horeca, waarvan studenten zullen worden betrokken en ingezet voor Keibewust033. MBO Amersfoort stelt docenten en tijd binnen het opleidingscurriculum beschikbaar voor het thema Voedselverspilling. Daar waar mogelijk zullen ook studenten van andere opleidingen van de school aan de slag gaan voor Keibewust middels praktijkopdrachten.