Het Lokaal in Amersfoort heeft heel veel ervaring in het duurzaam met voedsel omgaan. De organisatie stelt haar kennis hieromtrent graag ter beschikking van Keibewust033. Het betreft kennis omtrent inkoop, netwerk, HACCP, verwerking, logistiek etc.