De Rabobank is in veel landen een belangrijke financier van bedrijven in de landbouw en voedselsector en wil als bank een bijdrage leveren aan het verbeteren van de wereldvoedselvoorziening. ‘Onze klanten hebben er profijt van dat we ons hiermee bezig houden. En als klanten hun rendement kunnen verbeteren, is dat ook goed voor ons als bank’. ‘En inefficiënt gebruik van grondstoffen heeft forse impact op het milieu en de stabiliteit van de voedselvoorziening.’